Make your own free website on Tripod.com

Logo Metasample
MAIN
CATEGORY
Counter
METASAMPLE > JOIN SPONSOR

Pendaftaran Penaja Metasample.

Sila lengkapkan maklumat diri anda untuk menjadi Penaja Metasample.

ID Penaja *:

Nama Penaja *:

Jawatan/Bahagian *:

Nama Syarikat *:

Penghantaran Sampel *:

Alamat *:

Poskod dan Bandar *:

Negeri *:

No. Telefon *:

Email *:

Saya telah membaca dan memahami maklumat tentang bagaimana menjadi Penaja Metasample. Klik di sini untuk melihat maklumat tersebut.

Penaja Metasample tidak akan melibatkan pihak Metasample ke atas keselamatan Ahli Metasample yang menggunakan sampel produk Penaja Metasample.

Saya mengesahkan bahawa maklumat yang dilengkapkan adalah benar.


  Advertisement  

  Advertisement Advertisement  

COPYRIGHT 2006 myskyria@yahoo.com ALL RIGHTS RESERVED.